رنگهای استارون

Sanded

رنگ‌های موجود در گروه Sanded (شنزار)، شامل الگوهای دانه‌دار متراکم هستند و جلوه‌ای جذاب و پیچیده به طراحی می بخشند.

Sanded Cream

SM421

Sanded Icicle

SI414

Sanded Birch

SB412

Sanded Cornmeal

SC433

Sanded Gold Dust

SG441

Sanded Linen

SL443

Sanded Papyrus

SP474

Sanded Sahara

SS440

Sanded Vermillion

SV430

Sanded Chestnut

SC457

Sanded Clay

SC475

Sanded Mocha

SM453

Sanded Grey

SG420

Sanded Taupe

ST486

Sanded Tundra

ST482

Sanded White Pepper

WP410

Sanded Onyx

SO423

Sanded Meadow

SM465