مجموعه ی سوپریم تی ام 2017

سوپریم

سوپریم تی ام یک مجموعه ی فوق العاده است که الگوهای دل نشین و طبیعی ای دارد. مواد یشرفته ی LOTTE  به تازگی دومین نسخه از مجموعه ی سوپریم را با الگوهای ارتقاع یافته با خطوط و رنگ های تمیز تر را معرفی و عرضه کرده است. این مجموعه ی خاص از طریق دو تم طراحی، حس راحتی و آسایش را منتقل می کنند. مدرن کلاسیک و طبیعی و گرم

مدرن کلاسیک و طبیعی و گرم

الگوها و بافت های دل نشین و طبیعی

مدرن کلاسیک

پس زمینه سفید و طبیعی Bianco Carrara ( مرمر طبیعی) در سسطوح رویه حیاتی دیگر یافته اند. مجموعه ی سوپریم تی ام بخصوص زمانی که با فلز ترکیب شود، سطح پیشرفته ای از تجمل و زیبایی را به معماری داخلی شما می بخشد.

مواد
 • فلز
 • مرمر
 • ترکیب مواد
پرداخت
 • مواج
 • بافت مات

گرم و طبیعی

خط های متضاد به عمق مواد در محصول اضافه کرده اند. ترکیب بژ گرم و طوسی به ایجاد یک فضای آرام کمک می کند.

مواد
 • راش
 • فان
 • بامبو
 • مواد خام
پرداخت
 • صیقلی
 • مات و کم رنگ

سوپریم 16

مجموعه ای که الگوهای منظم و ریتمیک طبیعی را به ذهن متبادر می کنند.

رنگ های جدید سوپریم 2017

رگه های ظریف، بر اساس مرمر طبیعی Bianco Carrara در سطوح رویه حیاتی دیگر یافته اند.